Program sjezdu

Program sjezdu

22.5.2013 15:00:00

Časový program Sjezdu KDU-ČSL Olomouc 2013,
konaného 8.6.- 9. 6. 2013

 


NH Hotel Olomouc

Všechny uvedené časy jsou pouze orientační !

1. DEN - SOBOTA 8. 6. 2013

8:30 – 10:00 hod.          - Prezence delegátů
 
                                   - Usazení všech účastníků v sále
 
 
DOPOLEDNE.              - Zazní zvuk slavnostních fanfár
 
                                    - Slavnostní nástup členů pracovního předsednictva (CV KDU-ČSL) z jejich zázemí
                                  
- Hymna ČR
 
- 1. bod programu: Zahájení a uvítání
 
- Uvítání zástupců KDU-ČSL Olomouckého kraje
              
- Jmenovité přivítání hlavních hostů – domácích a zahraničních
 
- Jmenování hlavního skrutátora
           
- Schválení složení pracovního předsednictva
 
- Schválení Programu 
                       
- Schválení Jednacího řádu sjezdu      
           
- Schválení Volebního řádu sjezdu      
                         
- Volba Pracovních komisí sjezdu      
           
- Jmenování 2 ověřovatelů zápisu                  
                                                           
- Vystoupení hostů
 
 
11:10 – 13.30 hod.        - Úvodní slovo k průběhu a organizaci voleb přednese předseda volební komise Jiří Navrátil, který bude také volby řídit a bude nás seznamovat s jejich výsledky.
 
                                    - 2. bod programu: Zpráva předsedy KDU-ČSL          
 
- Zpráva mandátové komise
 
- 3. bod programu: Volby
 
- Projevy kandidátů na předsedu KDU-ČSL
           
- Diskuse s kandidáty na předsedu KDU-ČSL
 
        - Volba předsedy KDU-ČSL

-cca 12.30 až 13.00 příjezd a projev prezidenta republiky
 
- Zdravice Orel, PTP (Pomocné technické prapory), SŽ (Sdružení žen), KPV (Konfederace politických vězňů)             
 
- Oznámení výsledku volby předsedy KDU-ČSL
 
- Projev nově zvoleného předsedy KDU-ČSL


 
 
13:30 – 14:30    P ř e s t á v k a - O B Ě D   (60 min.)
 
.                                   - Projevy kandidátů na 1. místopředsedu KDU-ČSL      
 
- Diskuse s kandidáty na 1. místopředsedu KDU-ČSL
 
- Volba 1. místopředsedy KDU-ČSL     
 
 
15.30 – 18:30 hod.        - Předání „ Ceny předsedy KDU-ČSL za občanskou statečnost“
                           
- Oznámení výsledku 1. kola volby 1. místopředsedy KDU-ČSL
                                                          
- Ukončení podávání návrhů na místopředsedu KDU-ČSL a předsedu CRK a CRS
 
- Projevy kandidátů na místopředsedy KDU-ČSL a předsedu CRK a CRS
 
- Volba místopředsedů KDU-ČSL a předsedů CRK a CRS
 
- Oznámení výsledku 1. kola volby místopředsedů KDU-ČSL a předsedů CRK a CRS 
 
 
18:30 – 19:30  P ř e s t á v k a   - V E Č E Ř E (60 min)
 
 
19:30 – 22:00 hod.        - Pokračování voleb
                  
- Ukončení podávání návrhů na členy CV KDU-ČSL a členy CRK a CRS                                                                      
- Projevy kandidátů na členy CV KDU-ČSL a členy CRK a CRS
           
- Volby 15 členů Celostátního výboru KDU-ČSL a 4 členů CRS a CRK a 4 náhradníků CRS a CRK
 
- Oznámení výsledku volby pořadí prvních 15 členů Celostátního výboru KDU-ČSL a 4 členů CRS a CRK a 4 náhradníků CRS a CRK
 
- volba členů CV, CK, CRS, CRK aklamací
                                              
- Ukončení 1. dne jednání sjezdu (max 23:00 hod.)


2. DEN - NEDĚLE 9. 6. 2013

10:00 – 11:00 hod.        - Zahájení 2. dne Sjezdu
 
- Óda na radost (Hymna EU)
 
- Projevy kandidátů pro Primární volby do EP
 
 
11:00 – 12:15 hod.          - Diskuse s kandidáty do EP
 
                                   - Volba kandidátů do EP
           
 
12:15 – 13:15    P ř e s t á v k a  - O B Ě D   (60 min.)
 
13:15 – 14:00 hod.          - Oznámení výsledku volby kandidátů do EP
 
- 4. bod programu: Základní směr politiky KDU-ČSL pro období do voleb do PS PČR

2014
 
14:00 – 15:00 hod.          - 6. bod programu: Diskuze    
 
15:00 – 16:00 hod.          - 7. bod programu: Závěr Sjezdu
 
                                      - schválení usnesení    
                                                                                                             
    -závěrečné slovo předsedy KDU-ČSL.                                                                                                                                                                                        
16:00                             - Svatováclavský chorál
                                                                                                                     

 

 
Sdílet článek:Přidat k Yahoo Bookmarks Přidat k Facebook Přidat k Delicious Přidat k Twitter Přidat k StumbleUpon Přidat k MySpace Přidat k Google Bookmarks

Facebook