Ing. Michaela Šojdrová

Ing. Michaela Šojdrová

6.5.2013 12:15:52

Nar. 28. října 1963
Jsem vdaná, manžel Ing. Ludvík Šojdr, syn Jan 25 let a Václav 23 let.
Pracuji na České školní inspekci jako koordinátorka dvou aktivit (Monitoring a evaluace ve vzdělávání, Překonávání školního neúspěchu) v projektu financovaném z Evropského sociálního fondu a jsem zástupkyní MŠMT v Centru pro výzkum ve vzdělávání a inovace - OECD v Paříži.
Pracuji v Praze, účastním se jednání OECD v zahraničí, zejména v Paříži, mým domovem zůstává Kroměříž ve Zlínském kraji. Jsem členkou MO KDU-ČSL v Kroměříži, členkou krajského výboru Zlínské krajské organizace a jsem členkou CV a CK KDU-ČSL.

sojdrova@volny.cz, www.sojdrova.cz


 

1. Vaše jazykové znalosti. Další dovednosti, nutné ke kompetentnímu vykonávání funkce poslance Evropského parlamentu (kurzy, mezinárodní zkušenosti).
Kandidaturu jsem přijala s vědomím, že mám za sebou kus politického života a předpoklady, mezi které patří i komunikace v angličtině a francouzštině. Z francouzštiny mám státní jazykovou zkoušku a z angličtiny mám osvědčení o zkoušce British Council IELT.
Za nejlepší přípravu považuji 14 let praxe v Poslanecké sněmovně, 4 roky činnosti v Parlamentním shromáždění Rady Evropy. Za přínos pro rozvoj česko-francouzských vztahů jsem obdržela francouzské státní vyznamenání od prezidenta Sarkoziho roce 2009. Od roku 2008 jsem členkou Správní rady Univerzity Palackého v Olomouci, Správní rady ČVUT v Praze a předsedkyní Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Od prosince 2010 zastupuji ČR v CERI-OECD v Paříži.

2. Vaše výrazná a profilující politická zkušenost. Jaká dobrá díla za vámi stojí?

V mém politickém životě bych zvýraznila 3 rozhodující milníky:
V roce 1992 jsem byla na návrh A. Navrátila zvolena do funkce místopředsedkyně OV ČSL v Kroměříži. Mým dlouholetým okresním předsedou byl Ing. Jaroslav Ševčík z Holešova, který se pro mne stal osobním vzorem zásadového politika a je mi oporou dodnes. Za dobré dílo považuji budování silné krajské zlínské organizace, týmu obětavých spolupracovníků a dlouholetou práci s komunálními i regionálními politiky v celé ČR.

Setkání s Josefem Luxem. Když mne Josef v roce 1996 přesvědčil ke kandidatuře do PS, netušila jsem, jak náročné období mne čeká, ale věděla jsem, že se mám o koho opřít. Z jeho popudu jsem se začala věnovat systematicky školské politice, vybudovala jsem základnu odborníků, kteří na programových dokumentech spolupracovali.
Zákon o vysokých školách z roku 1998, zákon o financování soukromých škol z roku 1999, školský zákona a zákon o pedagogických pracovnících z roku 2004, tedy celá školská legislativa prošla mýma rukama, a to doslova.
Pocit velkého vítězství jsem zažila, když ministryně Kopicová v prosinci 2009, po mnoha letech mého snažení, vydala příkaz o zapracování etické výchovy jako samostatného předmětu v základním vzdělávání. Osobní úkol od Josefa Luxe z roku 1997 byl tímto splněn a já jsem měla pocit, že celých těch 12 let jsem na tuto chvíli čekala. To nebylo jen moje vítězství, ale všech, kteří etickou výchovu začínali učit a budovat její základy.

Třetím mezníkem byla prohra ve volbách do PS a situace, ve které jsem na sebe vzala vedení strany v červnu 2010. Krizi jsem přijala jako příležitost k obnově strany, k větší otevřenosti, programové čitelnosti a generační obměně. Úspěch v podzimních komunálních a senátních volbách potvrdil správnost této cesty. Sjezd ve Žďáru mne sice nezvolil do čela strany, ale přesto jsem z jeho výsledku měla velkou radost. KDU-ČSL odjížděla ze sjezdu sjednocená, s novou nadějí a chutí do práce. Neskromně si myslím, že jsem k tomuto výsledku výrazně přispěla.
Za mým dobrým dílem je i moje rodina. Mám manžela a syny, kteří jsou mojí radostí a oporou.

3. Tři základní kameny evropské politiky KDU-ČSL na léta 2014-2019.
Politika KDU-ČSL by měla být aktivní součástí politiky Evropské lidové strany. Jsem přesvědčena o smyslu Evropské unie, ale mám o ni obavy. Mám dojem, že se nám Brusel vzdaluje, a problém vidím ve vzájemné komunikaci. Volby jsou vždy příležitostí k bilanci a k novým výzvám.
Výzva číslo 1. Návrat k hodnotám. Prosazujme důsledněji základní hodnoty a principy, na kterých Evropská unie vznikla. Svoboda, solidarita, demokracie a úcta k lidské důstojnosti, princip subsidiarity a mírové spolupráce. Nebojme se připomenout, že Evropa má křesťanské kořeny.
Výzva číslo 2. Větší efektivita a transparentnost. Usilujme o snížení administrativy a větší transparentnost při schvalování nových nařízení. Pak se vyhneme naštěstí zatím ojedinělým úletům bruselských úředníků, jako jsou například „šetřící žárovky“. Sídlo EP se nemůže pořád stěhovat, toto plýtvání prostředků budí oprávněnou kritiku občanů. Štrasburgská budova EP by měla být využita účelněji (například jako modernější sídlo Rady Evropy).
Výzva číslo 3. Základní jednotkou Evropské unie je pro KDU-ČSL občan. Proto není možné přijímat nová pravidla, aniž by občané ČR byli s nimi seznámeni. Poslanci národních parlamentů by měli pečlivě zkoumat, co schválili naši lidé v Bruselu. A poslanci evropského parlamentu by měli mít povinnost větší část svého času trávit mezi občany a radit se s nimi.

4. V české společnosti se šíří skepse ke sjednocování Evropy. Jak v této atmosféře povedete svou kampaň?
Kampaň do EP a PSP by pro KDU-ČSL měla mít synergický efekt.
Právě ve složité situaci vidím příležitost k oslovení občanů. Volební kampaň pro EP a PS by se měla vzájemně podpořit a přinést lepší výsledek.
Především se budeme moci opřít o dobré jméno, které evropské politice KDU-ČSL udělala Zuzana Roithová. Na její „hvězdnou kampaň“ a poctivou práci chci navázat.
Je třeba všem voličům připomenout, že díky EU žijeme v míru téměř 70 let. Evropa se díky EU stala územím bezpečí a prosperity. To není samozřejmost. Ani Evropské unii se nevyhýbá riziko korupce, lobbing zájmových skupin, neprůhledná byrokracie a ekonomická recese.
Proto považuji za důležité, abychom se přihlásili k větší efektivitě a transparentnosti orgánů EU, k většímu důrazu na informovanost a komunikaci s občany jednotlivých zemí, bez jejich podpory nebudeme dělat žádné další integrační kroky. Naším tématem by mělo být také to, že budeme hájit princip subsidiarity a odmítneme zasahování evropské legislativy do tradičních národních témat, jako je rodinné právo.
Větší podpora českého zemědělství musí být také naše téma, ale ne jen pro EU. I tady se nabízí synergický efekt a společná kampaň s volbami do Poslanecké sněmovny.
Mám velkou výhodu v tom, že občané mě za 14 let v PS znají. Byla jsem zvyklá chodit za nimi skládat jim účty, a to ne jen před volbami. Přesvědčila jsem se o tom, když jsem letos objela celou ČR v rámci seminářů pro školskou veřejnost. Byla jsem překvapena vstřícným přijetím. Vedení kampaně s celým týmem skvělých kandidátů bude radost. Věřím, že budeme umět oslovit naše potenciální voliče osobně i prostřednictvím všech médií.


 
Sdílet článek:Přidat k Yahoo Bookmarks Přidat k Facebook Přidat k Delicious Přidat k Twitter Přidat k StumbleUpon Přidat k MySpace Přidat k Google Bookmarks