Ing. Pavel Šustr

Ing. Pavel Šustr

6.5.2013 12:14:21

Nar. 11. 6. 1955 v Novém Městě na Moravě
Ženatý, manželka Zdeňka, vedoucí účetní SBD Vrchovina, děti Helena (středoškolská profesorka francouzštiny a zeměpisu) a Pavel (stavební inženýr).
Bydliště Nové Město na Moravě
Zaměstnán jako vedoucí Odboru dopravy a ochrany prostředí městské části Praha 14 Černý Most.
Praxe ve stavebnictví a dopravě od roku 1979.
Člen MěO KDU-ČSL v Novém Městě na Moravě, kraj Vysočina
Předseda odborné komise dopravy KDU-ČSL

mail: pavelsustr@email.cz


 

1. Vaše jazykové znalosti. Další dovednosti, nutné ke kompetentnímu vykonávání funkce poslance Evropského parlamentu (kurzy, mezinárodní zkušenosti).
Jako člen výboru Světové silniční společnost World road association, kde jednacím jazykem je angličtina a francouzština, zastupuji Českou silniční společnost ve francouzsky mluvící sekci T.C. 2.4. Winter Service a T.C. 2.2. Improved Mobility in Urban Areas. Studium angličtiny, především odborné, si stále doplňuji. Hovorově se dále domluvím německy a rusky.
Jsem členem Prezídia Evropské Akademie pro demokracii, v rámci čehož se setkávám s podnikatelskými skupinami podporujícími konzervativní politické strany z Německa, severní Itálie, Nizozemí a Francie.
Ve svém předchozím působení na Ministerstvu dopravy jsem se účastnil na přípravě podkladů pro některé směrnice, nařízení a rezoluce Evropského parlamentu a Rady EU (např. projekty SETPOS a LABEL). V zastoupení ministra dopravy jsem vedl českou delegaci na Světovém zimním silničním kongresu v Québecu 2010. V období předsednictví ČR v Radě Evropy jsem byl členem přípravného i realizačního odborného týmu v oblasti dopravy. Velkou zkušeností bylo pro mě účastnit se projednávání některých dokumentů v evropských strukturách.

2. Vaše výrazná a profilující politická zkušenost. Jaká dobrá díla za vámi stojí?

Jako místopředseda městské organizace ČSL a KDU-ČSL v Novém Městě na Moravě jsem se podílel od 90. let na úspěšném působení strany v regionu. V roce 1990 jsem se stal prvním nekomunistickým členem vedení Městského národního výboru v okrese Žďár nad Sázavou v pozici místopředsedy. V letech 2000-2008 jsem byl zastupitelem za KDU-ČSL, členem Rady města a předsedou finanční komise.
Na centrální úrovni jsem byl v roce 2000-2006 členem ústředního výboru ČSL a následně Celostátní konference KDU-ČSL. V roce 1992 jsem byl zvolen poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění. V období 1990 až 1992 jsem pracoval jako generální sekretář ČSL, později KDU-ČSL. Před parlamentními volbami 2006 a 2010 jsem se účastnil na tvorbě volebního programu strany v oblasti doprava.

3. Tři základní kameny evropské politiky KDU-ČSL na léta 2014-2019.
V rámci působení KDU-ČSL v evropské politice nevidím menší úkol než působit v křesťansko demokratické frakci jako platný člen. To neznamená být bez názoru, ale kritickým a také spolehlivým partnerem. Současné postavení naší zástupkyně v EP ukazuje, že připravené a kvalifikované návrhy i z ČR lze prosadit. Proto za základní považuji:
1. Zachování rozvoje Evropy postavené na její historii, tj. neopouštět základní civilizační hodnoty, z kterých se na kontinentě vyvinula demokracie. Nezakrývat a nerozmělňovat to falešnou solidaritou v sociální oblasti, vzdělávání, přistěhovalectví apod.
2. Definování cílů evropské politiky v oblasti hospodářské a sociální pro léta 2014-2019. Stanovení kontrolních bodů pro jednotlivé kroky v průběhu jejich naplňování. Stále upřednostňovat rozvoj regionů.
3. Omezení nebo lépe vyloučení některých často nepochopitelných kritérií a podmínek Evropské komise při čerpání finančních prostředků. Respektovat v nich specifické odlišnosti jednotlivých zemí a regionů.

4. V české společnosti se šíří skepse ke sjednocování Evropy. Jak v této atmosféře povedete svou kampaň?
Mojí snahou v kampani bude spíše dopátrat se důvodů skepse občanů ke sjednocování Evropy. Zprávy z médií neobsahují vždy objektivní informace o reálné skutečnosti. Současná finanční krize v eurozóně také ukazuje, jak politická touha leckdy překryla tvrdou pravdu o stavu hospodářství (podvádění ve finančním výkaznictví v Řecku, tolerování daňového ráje na Kypru) a nebyla opřena o potřeby dalšího vývoje (zbytečná výstavba bytů ve Španělsku). Nesporné výhody našeho členství v EU se přitom promítají do každodenního života. Jen si to neuvědomujeme a oprávněně nás štvou některé společně regulované hlouposti. Občan by se měl také dozvědět, že máme, co jsme si v jednotlivých parametrech vyjednali. A kdo to vyjednal. Pak bychom možná lépe zvažovali kritiku například Operačních programů EU (pracoval jsem s OPD Doprava), neboť je předkládala a obhajovala reprezentace České republiky.


 
Sdílet článek:Přidat k Yahoo Bookmarks Přidat k Facebook Přidat k Delicious Přidat k Twitter Přidat k StumbleUpon Přidat k MySpace Přidat k Google Bookmarks