Předsednictvo

Ing. Jan Bartošek

Sociální pracovník - terapeut drogově závislých, místostarosta města Dačice. Narozen 1971, ženatý.
Jihočeský kraj, město Dačice
Činnost v KDU-ČSL: předseda MO Dačice, člen OV J. Hradec, předsečda  KV Jihočeskéh kraje,
místopředseda strany pro sociální politiku a předseda sociální komise.

Tel. 725856242
Mail: mistostarosta@dacice.cz
Web: http://janbartosek.blog.idnes.cz


 

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA

Předseda KDU-ČSL
Narozen 1976
ženatý, syn Josef (2012)

Blog: http://belobradek.blog.idnes.cz
Web: http://belobradek.kdu.cz
Mail: predseda@kdu.cz
Twitter: @PavelBelobradek

 

Ing. Marian Jurečka

1. místopředseda KDU-ČSL, předseda klubu zastupitelů KDU-ČSL Olomouckého kraje
Předseda komise pro změnu stanov, člen komise pro problematiku venkova a zemědělství
Nominace: okresní konference Přerov

Ženatý, tři děti, obchodní manažer soukromé firmy, soukromý zemědělec.
Narozen 1981.
Tel.606756766

 

Ing. Roman Línek, MBA

Nar. 1963
1. náměstek hejtmana Pardubického kraje, ženatý
nominován na místopředsedu všemi okresními konferencemi v kraji a Krajským výborem KDU-ČSL
1. náměstek hejtmana, předseda správní rady Univerzity Pardubice, předseda správní rady o.p.s. Smetanova Litomyšl, člen Výboru regionů EU a jeho předsednictva za ČR, externě vyučuje na Univerzitě Pardubice
člen CV a předseda KV KDU-ČSL

Mail: roman.linek@pardubickykraj.cz
Web: www.roman-linek.cz
Blog: http://linek.blog.idnes.cz

 

Ing. Klára Liptáková

Místopředsedkyně strany pro ekonomiku

Vdaná, 3 děti (18, 15, 13)
Povolání: daňový poradce a ekonom
V současnosti zastávané funkce:
• uvolněný starosta jedné z městských částí Brna
• koaliční krajský zastupitel za Jihomoravský kraj
• místopředseda Finančního výboru Jihomoravského kraje
• člen výboru pro Územní plánování Jihomoravského kraje
• člen dopravní komise Jihomoravského kraje
• místopředseda celostátní KDU-ČSL
• místopředseda okresní organizace Brno-město
• garant ekonomické komise KDU-ČSL

Narozena 1970

Mail: k.liptakova@post.cz 
Web: www.liptakova.cz

 

Mgr. Monika Pálková

Vedoucí odboru  veřejné správy a e-Governmentu na Ministerstvu vnitra ČR.

Předsedkyně celostátní odborné Komise pro obranu, bezpečnost a zpravodajské služby,


Vdaná, dvě děti.
Narozena 1965.


Mail: mon.palkova@gmail.com

 

MUDr. Zuzana Roithová, MBA

Poslankyně Evropského parlamentu za KDU-ČSL. Kandidátka na prezidentku ČR. Lékařka, manažerka.

mail:  zuzana.roithova@europarl.europa.eu

web: www.roithova.cz
 

Leo Steiner

6.6.2013 16:44:55

Poctivost a slušnost nevylučuje iniciativu a odvahu
Narodil jsem se v roce 1971 v Mostě, jsem ženatý, vychovávám tři děti. Absolvoval jsem PF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pracoval jsem jako učitel, konzultant, úředník, manažer. Mám dvacetiletou zkušenost s řízením sociálních, regionálních a environmentálních projektů i velké státní organizace. Členem KDU-ČSL jsem od svých 18 let.
Mobil: 774 125 700
E-mail: leomost@volny.cz
steiner.blog.idnes.cz


 

Doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A.

Vysokoškolský učitel v oboru právo Evropské unie (Právnická fakulta UK Praha)
Kraj středočeský, okres Praha-západ, MO Hostivice.
Místopředseda KDU-ČSL odpovědný za komise pro zahraniční věci, spravedlnost a obranu a bezpečnost.
Člen KDU-ČSL od 1990.
Narozen 1962.
Tel: 602416727
Mail: pavel.svoboda@kdu.cz
Web: www.pavelsvoboda.com
Blog: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/pavel-svoboda.php 

MUDr. Jiří Veselý

Lékař, kardiolog, primář interního oddělení, náměstek Lékařské služby první pomoci Broumov
Královéhradecký kraj, Broumov,
krajský zastupitel, předseda Klubu kr. zastupitelů, místopř. zdrav. výboru, radní města, předseda KV, člen CV KDU-ČSL.

Ženatý, 3 děti.
Narozen 1969.Mail: vesely.jiri@nemocnicenachod.cz
Web: www.vesely.kdu.cz