Ing. Klára Liptáková

Ing. Klára Liptáková

Místopředsedkyně strany pro ekonomiku

Vdaná, 3 děti (18, 15, 13)
Povolání: daňový poradce a ekonom
V současnosti zastávané funkce:
• uvolněný starosta jedné z městských částí Brna
• koaliční krajský zastupitel za Jihomoravský kraj
• místopředseda Finančního výboru Jihomoravského kraje
• člen výboru pro Územní plánování Jihomoravského kraje
• člen dopravní komise Jihomoravského kraje
• místopředseda celostátní KDU-ČSL
• místopředseda okresní organizace Brno-město
• garant ekonomické komise KDU-ČSL

Narozena 1970

Mail: k.liptakova@post.cz 
Web: www.liptakova.cz


 

1. Co umíte a čím jste prospěšní (společnosti, státu, své obci, svému městu/kraji)? 
Sedmnáct let jsem pracovala jako daňový poradce a firemní ekonom. Byla jsem předsedkyní finančního výboru v naší obci. Byla jsem předsedou sekce tvořící ekonomickou část programu pro brněnské komunální volby 2010. Vypracovala jsem ekonomické vstupy, které byly prezentovány na ideové i programové konferenci KDU-ČSL 2012.
Svůj přínos lidovecké politice vidím v srdečném vztahu k lidem, schopnosti empatie, systematičnosti a trpělivosti v jednání, které nepodléhá afektům a neztrácí cíl ze zřetele, kvůli potřebě posilovat vlastní ego. (Spolu se S. Juránkem a R. Celým jsme vyjednali krajskou koalici 2012)

2. Funkční a účinná struktura je předpokladem úspěchu KDU-ČSL ve všech volbách. Jak si představujete spolupráci s našimi členy a členkami v letech 2013-2015? Jakým vkladem k tomu přispějete vy, čeká-li vás jen práce, pot a trpělivost?
Chci být „moravský“ místopředseda. Představuji si trávit méně času cestováním do Prahy a sezením na schůzích. Je nutné si uvědomit, že pokud členy předsednictva, kteří konají funkci mimo svoji pracovní náplň a nejsou z Prahy, zaměstnáme každotýdenním dojížděním a schůzováním v Praze, nezbude jim už žádný prostor využitelný pro práci s lidmi v terénu, a tím předsednictvo ztrácí kontakt s každodenní realitou jak ve straně, tak vně.
Svoji roli tedy vidím dvojí:
1. Povzbuzování a aktivizování členské základny na vnitrostranických setkáních
2. Reprezentaci strany na veřejných společenských akcích (tak jako tomu bylo i doposud, ale ve větším měřítku chci využít spolupráce s místními organizacemi a nabyté zkušenosti minulého funkčního období).

3. Tři teze: co přivede KDU-ČSL k úspěchu ve sněmovních volbách 2014?
Vím o dvou: Ora et labora 
Sdílet článek:Přidat k Yahoo Bookmarks Přidat k Facebook Přidat k Delicious Přidat k Twitter Přidat k StumbleUpon Přidat k MySpace Přidat k Google Bookmarks