Leo Steiner

Leo Steiner

6.6.2013 16:44:55

Poctivost a slušnost nevylučuje iniciativu a odvahu
Narodil jsem se v roce 1971 v Mostě, jsem ženatý, vychovávám tři děti. Absolvoval jsem PF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pracoval jsem jako učitel, konzultant, úředník, manažer. Mám dvacetiletou zkušenost s řízením sociálních, regionálních a environmentálních projektů i velké státní organizace. Členem KDU-ČSL jsem od svých 18 let.
Mobil: 774 125 700
E-mail: leomost@volny.cz
steiner.blog.idnes.cz 

- Soudím, že naším základním cílem je efektivně prosazovat a bránit hodnotový systém, se kterým je KDU-ČSL spjata, protože to je jeden z nejpodstatnějších smyslů její existence. Poctivost není synonymem pro hloupost, slušnost se nevylučuje s odvahou.

- S našimi hodnotami se ztotožňuje více lidí, než těch, kteří se identifikují s KDU-ČSL - v tom vidím prostor pro transformaci naší politiky. Konzervativní a křesťanský neznamená zastaralý a uzavřený.

- KDU-ČSL musí být stranou atraktivní pro voliče vyznávající naše hodnoty, personifikací těchto hodnot jsou lidé, za lidi by měly hovořit činy, nikoli jen billboardy. Politik nemusí znamenat lump, politika nesmí být synonymem špíny.

Proč kandiduji
Procházíme krizí demokracie, která je z významné části způsobena krizí politických stran, včetně té naší. Kandiduji na post 1. místopředsedy, jehož nejdůležitější misí by bylo zásadní obrození KDU-ČSL.
Mám na mysli takový proces, který by politiku naší strany učinil věrohodnou a smysluplnou pro více lidí sdílejících hodnoty, které tato strana reprezentuje a prosazuje. Domnívám se, že takových lidí je více, než nás nyní volí či s námi spolupracuje. Podstatou této změny musí být praktická aplikace politiky jako služby všem občanům. Pokud tuto cestu změny podstoupíme, jsem přesvědčený, že lidová strana bude mít pevné a významné místo v naší zemi. Mohu-li ocitovat J. Wericha - kdo myslí jenom na sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a pak zahyne.

Člen KDU-ČSL
Politika mě zajímala odjakživa. V roce 1989 jsem byl jedním z iniciátorů stávky studentů na chomutovském gymnáziu a v roce 1990 jsem vstoupil do KDU-ČSL.
V KDU- ČSL jsou i mí rodiče, působení v této straně je nedílnou součástí mého života, bez ohledu na to, zda pracuji v nějaké funkci, či jsem, tak jako dnes, řadovým členem.
Během více jak 23 let v lidové straně jsem zastával funkci předsedy místní organizace v Mostě, okresního místopředsedy a předsedy krajské organizace Ústeckého kraje.
V současné době jsem manažerem úspěšného regionálního hnutí PRO kraj, které získalo 6 zastupitelů v tomto kraji a jehož jsou lidovci pevnou součástí.

Severočech
Ústecký region, ve kterém jsem se narodil, v sobě kumuluje a vyostřuje většinu problémů naší země - politických, environmentálních, ekonomických, sociálních a duchovních - se kterými se naše země potýkala ve svých novodobých dějinách. Kraj Přemysla Oráče a přesto kraj připravený o část své identity, krásy a prosperity, region, na kterém se podepsaly všechny naše dějinné eskapády. Mám ten zjizvený kraj rád a i proto vím, kolik naší práce potřebuje. A potřebuje, snad ještě víc než kraje jiné, i KDU-ČSL. V Mostě, který byl i místem mého pedagogického působení na střední škole, jsem založil Krušnohorské rodinné centrum, stal se členem tamní rady Oblastní charity a připravil mnoho projektů.

Učitel
Pracovní kariéru jsem začal jako středoškolský učitel. Dnes, vedle své práce, vyučuji na vysoké škole a více vzdělávacích kurzech, jsem autorem publikací a skript, především z oblasti strategického plánování. Sám jsem desítky kurzů v tuzemsku a zahraničí absolvoval.

Dotační manažer v ziskovém i neziskovém sektoru
Rukama mi prošly desítky regionálních projektů, se kterými jsem pracoval jako jejich zpracovatel, hodnotitel, administrátor či kontrolor. Od roku 2000 jsem řídil Euro Info Centrum, poradenskou organizaci zřízenou Evropskou komisí pro podporu podnikání v Ústeckém kraji. Od roku 2002 jsem vedl odbor podpory podnikání v Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje, od roku 2004 jsem byl ředitelem Oblastní charity Most, největší neziskové organizace v regionu. V letech 2007 až 2010 jsem se jako náměstek na Státním fondu životního prostředí podílel na úspěšném řízení Operačního programu Životní prostředí a programu Zelená úsporám – programů v té době oceňovaných institucemi EU i např. Světovou bankou. Poslední tři roky jsem se věnoval projektovému řízení v oblasti evropských dotací, mj. na Magistrátu hlavního města Prahy a v Oblastní charitě Most. V minulém roce se mi snad podařilo odstartovat cestu k nápravě v Regionální radě ROP Severozápad, a to za cenu mnoha ambivalentních zkušeností s médii, politiky i státní správou.


 
Sdílet článek:Přidat k Yahoo Bookmarks Přidat k Facebook Přidat k Delicious Přidat k Twitter Přidat k StumbleUpon Přidat k MySpace Přidat k Google Bookmarks