Usnesení


Usnesení Sjezdu KDU-ČSL

konaného ve dnech 8. a 9. června 2013 v Olomouci

 

1. Organizační záležitosti Sjezdu KDU-ČSL

1.1. Sjezd KDU-ČSL schválil: 
složení pracovního předsednictva Sjezdu KDU-ČSL 
program Sjezdu KDU-ČSL 
Jednací řád Sjezdu KDU-ČSL 
Volební řád Sjezdu KDU-ČSL dle projednaných změn
Volební řád pro volby do EP 2014
Zprávu předsedy KDU-ČSL MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA
 
1.2. Sjezd KDU-ČSL zvolil:
Mandátovou komisi ve složení:
předseda: Ing. Petr Rybář
místopředseda: JUDr. Vratislav Pospíšil
členové: Mgr. Tomáš Pavlů, Silvie Rovenská, Josef Jílek, Ing. Marek Poledníček, Václav Nosek, Mgr. Tomáš Novotný, Jan Šplouchal, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Vít Beran, Tomáš Bajer, Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., Jana Zasadilová

Návrhovou komisi ve složení:
předseda: Ing. Jiří Stodůlka
místopředseda: PhDr. Daniela Rázková členové: PhDr. Robert Huneš, Ing. Petr Náhlík, Mgr. Tomáš Novotný, Mgr. Radek Pátek, Ing. Alois Horák, Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.

Volební komisi ve složení:
předseda: Jiří Navrátil
místopředseda: MUDr. Jan Ševčík
členové: Mgr. Jan Čižinský, Jan Vojtěch Binder, Jiří Maňák, DiS., Ing. Jan Kadlec, Olga Haláková, Jiří Veselka, PhDr. Lukáš Janeček, Ing. Jiří Vencl, Ph.D., Jan Čepl, Maria Novotná, Zdislav Ház, Bc. Richard Novák.

Dvěma ověřovateli zápisu Sjezdu KDU-ČSL 2013 byli jmenováni: Jan Wolf a Ing. Jan Zasadil

Hlavním skrutátorem byl jmenován: František Baldrián

1.3. Sjezd KDU-ČSL vzal na vědomí:
Zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL za období 2012 - 2013
Zprávu o činnosti poslankyně v Evropském parlamentu za KDU-ČSL za období 2009 - 2013
Zprávu mandátové komise přednesenou Ing. Petrem Rybářem
Zprávu o politické a organizační činnosti strany a plnění Usnesení Sjezdu KDU-ČSL 2012
Finanční zprávu (zprávu o hospodaření KDU-ČSL)
Zprávu o činnosti Celostátní revizní komise KDU-ČSL za období 2012 – 2013
Zprávu o činnosti Celostátního rozhodčího sboru KDU-ČSL za období 2012 - 2013
 

2. Volby

2.1. Sjezd KDU-ČSL zvolil:

předsedu KDU-ČSL: MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA

1. místopředsedu KDU-ČSL: Ing. Mariana Jurečku

další čtyři místopředsedy KDU-ČSL: MUDr. Zuzanu Roithovou, MBA, Ing. Jana Bartoška, Ing. Kláru Liptákovou, Ing. Romana Línka, MBA

členy Celostátního výboru KDU-ČSL: Ing. Stanislava Juránka, Jiřího Čunka, Mgr. Ing. Jana Kasala, Mgr. Ondřeje Benešíka, Davida Smetanu, Jana Wolfa, Mgr. Roberta Šťastného, Ing. Michaelu Šojdrovou, Mgr. Miroslava Rovenského, Ing. Jaroslava Šulu, Doc. JUDr. Pavla Svobodu, Mgr. Ing. Antonína Tesaříka, Ing. Petra Rybáře, Mgr. Jiřího Miholu, Ph.D., Ing. Jana Zasadila

2.2. Sjezd KDU-ČSL zvolil
CRS:
předsedkyni CRS: JUDr. Marii Mazánkovou
členy CRS: JUDr. Zbyňka Jankovského, Ph.D., JUDr. Dobromilu Markovou, Mgr. Jana Czerného, Ing. Petra Doležala
náhradníky CRS: Mgr. Jana Hladkého, MUDr. Jana Ševčíka, Ing. Norberta Havlíka, Mgr. Aleše Koubka

CRK:
předsedkyni CRK: Ing. Moniku Turnovskou
členy CRK: Ing. Mgr. Marii Sendlerovou, Marii Monsportovou, Mgr. Marka Tomaštíka, Ph.D., Ing. Jana Matějů, Ing. Josefa Svobodu, Ing. Josefa Ježka, Ing. Karla Maršíka, Václava Noska
náhradníky CRK: Michaelu Boudnou, Ing. Petra Houště
 
2.3. Sjezd KDU-ČSL zvolil
pořadí na kandidátce pro volby do EP 2014: Doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A., Ing. Michaela Šojdrová, Mgr. Tomáš Zdechovský, Mgr. David Macek, MA, Mgr. Eduard Hulicius, MA, Mgr. Marie Jílková, Ing. MUDr. Miroslav Přádka, Ph.D., Mgr. Jiří Jirsa, MEPP, Ph.D., Ing. Pavel Šustr, Mgr. Ing. Petr Vysloužil

2.4. Sjezd KDU-ČSL schválil členy CK zvolené na krajských konferencích:
Hl. město Praha: Mgr. Pavel Mareš, MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, MUDr. Marián Hošek
Středočeský kraj: Mgr. Josef Vacek, Eva Vaňková, František Klabík
Jihočeský kraj: Mgr. Rudolf Vodička, Ing. Jiří Houdek, Ing. Bc. Lukáš Franta, Ph.D.,
Plzeňský kraj: Ing. Petr Náhlík, Ing. Jiří Svejkovský
Karlovarský kraj: Oľga Haláková
Ústecký kraj: Ing. Václav Hynčica
Liberecký kraj: Ing. Pavel Jiran
Kralovéhradecký kraj: Ing. Vladimír Derner, Emanuel Grubner
Pardubický kraj: Petr Čada, Ing. Josef Jílek, Ing. Pavel Šotola, Ing. František Weisbauer
Kraj Vysočina: Ing. Miroslav Houška, Mgr. Štěpán Komárek, Mgr. Radek Pátek, Ing. Magda Vaňková
Jihomoravský kraj: Ing. Pavel Berka, Mgr. Dagmar Hamalová, Ing. František Havíř, Ing. Václav Horák, Ing. Miluše Macková, Ing. Jiří Němec, Mgr. Renata Smutná, Mgr. Richard Zemánek, Ing. Vít Beran, MUDr. Daniel Rychnovský
Olomoucký kraj: Mgr. Jaroslav Fidrmuc, Ing. Alois Horák, Ing. Milena Novotná, Mgr. Ivo Slavotínek
Zlínský kraj: Ing. Ludvík Hovorka, Mgr. Miroslav Kašný, Ing. Jiří Stodůlka, MUDr. Róbert Teleky, Mgr. Zbyněk Král, Josef Bazala
Moravskoslezský kraj: Ing. Rudolf Chamráth, Libor Koval, Ing. Václav Pomikálek, Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., Ing. Karel Siuda, Ing. Michael Trojka

2.5. Sjezd KDU-ČSL schválil náhradníky CK zvolené na krajských konferencích:
Hl. město Praha: Mgr. Jaroslav Orel, Petr Burgr
Středočeský kraj: Eduard Vondrášek, Miloslava Čábelková
Jihočeský kraj: PhDr. Robert Huneš
Plzeňský kraj: Ing. Aleš Babor, Václav Palíšek
Ústecký kraj: JUDr. Vratislav Pospíšil
Liberecký kraj: Kamil Jan Svoboda
Kralovéhradecký kraj: Mgr. Ing. Jiří Vitvar, MUDr. Jiří Veselý, Ing. Jan Semerák, Ing. Jiří Hanuš, Antonín Novotný
Pardubický kraj: František Jelínek, Ing. Zdenka Kumstýřová, Antonín Nádvorník, Ing. Jiří Vencl, Ph.D.
Kraj Vysočina: Ing. Čeněk Jůzl 4
Jihomoravský kraj: Ing. Josef Bednář, Ing. Petr Gabriel, Mgr. Jaroslav Suchý, Mgr. David Macek, M.A., Ing. Lukáš Jurečka, Ing. arch. Jaroslav Klaška, Ing. Jaroslav Čech, RNDr. Libor Ambrozek, PhDr. Jan Krist, Mgr. Václav Adamec, Bc. Jana Konradová, Marek Venuta
Olomoucký kraj: Miroslav Hrdlička, Ing. Petr Kousal, Mgr. Zdeněk Lakomý
Zlínský kraj: Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D., Pavel Studeník, Jaroslav Masař, Mgr. Milan Jelínek, Ing. Vojtěch Ryza
 

3. K záležitostem KDU-ČSL

3.1. Sjezd KDU-ČSL ukládá nově zvolenému předsednictvu
1. Navrhnout a předložit Celostátnímu výboru KDU-ČSL ke schválení stranické garanty, kteří budou ručit za předložení a mediální obhajobu programové koncepce strany na téma CESTA Z KRIZE s následujícím obsahem: - školství, věda, výzkum - efektivní veřejná správa a zdravé finance - podpora podnikání a reforma trhu práce - zdravotní péče Tito garanti budou zodpovídat nejen za tvorbu programové koncepce, ale i za její důstojnou reprezentaci před širokou veřejností.

2. Věnovat mimořádnou pozornost posílení odbornosti strany v oblasti ekonomiky a hospodářství a vytvořit expertní sbor konzultantů tak, aby KDU-ČSL byla optimálně programově vybavena ještě v předvolebním období roku 2014. Mezi hlavními prioritami nového ekonomického programu KDU-ČSL zpracovat především
 
- Stabilizaci ekonomického prostředí a fiskálního systému, ochrana podnikatelů před neustálými změnami daňových sazeb.
- Ukončit neustálé zvyšování DPH a uvážit nižší sazbu, protože vysoká sazba svazuje ekonomiku a omezuje spotřebu.
- Zlepšení vládními kroky deprimované ekonomické atmosféry a povzbuzení podnikatelských a investičních aktivit se zvláštním zaměřením na reformu trhu práce.
- Zajistit nápravu ohroženého čerpání fondů EU v programovacím období 2014-2020 a jejich smysluplné využití.
- Postarat se o aktivnější hospodářskou roli uvnitř trhu EU, abychom už nestáli na okraji, ale mohli své ekonomické zájmy plně využít a prosadit. 
 
3. Sjezd KDU-ČSL ukládá programové radě uspořádat do voleb nejméně čtyři tematické programové konference na výše uvedená témata.

3.2. Sjezd KDU-ČSL ukládá Programové radě
zapracovat do volebního programu KDU-ČSL posílení bezpečnostního systému republiky jako bezpečnostního garanta zachování suverenity našeho státu a reakční schopnosti na hrozby, které by ohrožovaly naši suverenitu.
3.3. Sjezd KDU-ČSL doporučuje Celostátnímu výboru KDU-ČSL zapracovat do programu pro nadcházející parlamentní volby jako jeden ze stěžejních bodů „Boj proti hazardu a jiným závislostem“.

3.4. Sjezd KDU-ČSL vyzývá vedení strany
k přípravě programu v oblasti vzdělávání, který bude akcentovat:
1. Hodnoty evropské kultury
2. Uplatnitelnost absolventů středních a vysokých škol.

3.5. Sjezd KDU-ČSL doporučuje vedení KDU-ČSL prosazovat změny financování sociálních služeb, aby se dotace pro poskytovatele sociálních služeb stala mandatorním výdajem státního rozpočtu ČR.

3.6. Sjezd KDU-ČSL ukládá předsednictvu strany a orgánům zodpovědným za tvorbu volebního programu pro volby do PSP ČR 2014 podpořit pro účel distribuce prostředků evropských strukturálních fondů takové dotační nástroje obnovy venkova, které naplňují princip subsidiarity, jako je např. metoda Leader.

3.7. Sjezd KDU-ČSL ukládá vedení strany prosazovat:
1. Rovné podmínky ve zdravotnictví pro všechna zdravotnická zařízení.
2. Zveřejňování všech smluv mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními.
3. Zamezení ovládání zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení jednou ovládající osobou.

3.8. Sjezd KDU-ČSL ukládá energetické komisi jedenkrát ročně podávat zprávu předsednictvu o vývoji zajištění energetické bezpečnosti státu s ohledem na stabilitu dodávek energií a jejich cenovou dostupnost pro spotřebitele.

3.9. Sjezd KDU-ČSL odmítá probíhající vládní důchodovou reformu. KDU-ČSL je proti tomu, aby řešení deficitu důchodového účtu našeho státu bylo řešeno pomocí tzv. druhého pilíře, toto řešení je nefunkční a neřeší podstatu problému. Sjezd konstatuje, že druhý pilíř pouze odčerpává část prostředků na důchody ze státního rozpočtu do správy soukromých bankovních institucí. Primární příčinou nedostatku prostředků v důchodovém fondu je demografický deficit, který ovšem tato reforma neřeší.
 
3.10. Sjezd KDU-ČSL ukládá předsednictvu strany iniciovat vznik pracovní skupiny s úkolem zmapovat novodobou historii ČSL a KDU-ČSL.

3.11. Sjezd KDU-ČSL ukládá krajským organizacím, aby každoročně pořádaly školení nových členů. Sjezd KDU-ČSL ukládá CV KDU-ČSL zvážit ustavení celostátního a krajských lektorských sborů.

3.12. Sjezd KDU-ČSL podporuje iniciativu „Pomozte svému divadlu“ a vyzývá vládu, aby plnila koncepci účinnější podpory umění na léta 2007 – 2013 a pro letošní rok schválenou částku dorovnala na výši 150 mil. Kč.

3.13. Sjezd KDU-ČSL podporuje rozhodnutí obcí, které vyhlásily nulovou toleranci hazardu, a vyzývá členy KDU-ČSL, aby využili možnosti zakázat herny a hazard na území své obce.

3.14. Sjezd KDU-ČSL vyjadřuje poděkování příslušníkům Hasičského záchranného sboru České republiky, Policii České republiky, záchranné službě, příslušníkům Armády České republiky, jakož i všem dobrovolníkům za jejich podíl při pracích vedoucích ke zmírnění dopadu povodní, které zasáhly více než 700 obcí naší vlasti.


 
V Olomouci 9. června 2013
Ing. Jiří Stodůlka předseda návrhové komise